Buddha-Bar Hotel Paris

The George V Eatertainment Group introduces Buddha-Bar Hotel Paris, the latest vision…